O PROJEKTU

Kampanja Kaj pa ti opaziš?

Informacijska kampanja Kaj pa ti opaziš? je del projekta DARE – Upamo si skrbeti za enakost (angl. Dare to care about equality), ki ga v okviru Evropske komisije izvajajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Društvo Legebitra in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Sredstva za izvajanje projekta so bila pridobljena na razpisu Evropske komisije. Razpis je bil namenjen podpori programov, ki s svojimi vsebinami pripomorejo k poznavanju področja nediskriminacije ter k oblikovanju, razvoju in monitoringu sprejemanja in delovanja politik, ki stremijo k boju proti diskriminaciji, tako na delovnem mestu kot v drugih sferah življenja.

Projekt DARE – Dare to care about equality (Upamo si skrbeti za enakost)

Namen projekta je izboljšati položaj in odnos do LGBT oseb na različnih nivojih in področjih življenja v Sloveniji. S posredovanjem ključnih informacij o tematikah, povezanih s spolno usmerjenostjo, želi projekt izobraževati in ozaveščati, hkrati pa tudi opozarjati na neenakost v družbi. Ciljna skupina projekta so tako lezbijke, geji, biseksualne in transseksualne osebe, predvsem pa ostala javnost, prek katere lahko aktivno vplivamo na proces socialnega vključevanja istospolno usmerjenih oseb v družbo.
Osnovne vrednote projekta so spoštovanje in priznavanje temeljnih kulturnih, socialnih in ekonomskih, kot tudi državljanskih in političnih človekovih pravic, s posebnim poudarkom na enakosti in svobodi pred diskriminacijo, enakosti spolov in pravici do samoopredelitve; mednarodna solidarnost in solidarnost s skupinami oseb, ki se soočajo z neenakostjo in diskriminacijo; zavzemanje za medsebojno podporo diskriminiranih skupin v boju proti zatiranju in diskriminaciji tako v Evropi, kot tudi v drugih regijah sveta; in spoštovanje raznolikosti znotraj LGBT skupnosti, kot tudi znotraj družbe, v kateri živimo.