Different Paths to Equality: Marriage Equality and Civil Unions

15. in 16. 11. 2017, Brdo pri Kranju

Ob zaključku projekta partnerji gostijo dvodnevno mednarodno konferenco, ki bo povezala posameznike_ce treh sfer: politike, civilne družbe in znanosti. Na konferenci bodo predstavljeni učinki projekta DARE, na delavnicah pa bodo udeleženci_ke primerjali_e izkušnje različnih deležnikov pri sprejemanju zakonodaje na področju istospolnih partnerstev.

V predavanjih bomo predstavili vlogo diskurza pri implementaciji kampanij (dr. Roman Kuhar), ter kako uspešno kampanjo na temo enakopravnosti implementirati (Katrin Hugendubel) Skozi okrogle mize bomo naslovili sodelovanje med različnimi deležniki (nevladniki, vladna raven in zakonodajna veja), ter različne izkušnje in poti doseganja enakopravnejše zakonodaje po državah.

Prostor pa bo na voljo tudi vsem ostalim udeležencem, da predstavijo svoje izkušnje in pojekte s področja, ki ga pokriva konferenca.